ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Το σχολείο μας στη προσπάθεια να βοηθήσει τους μαθητές μας να μη χάσουν την επαφή με τη εκπαιδευτική διαδικασία σας προτρέπει να κάνετε εγγραφή στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.