ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Οδηγίες σύνδεσης στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης της webex